VPPlant będzie obecna na konferencji „Wirtualne elektrownie i spółdzielnie energetyczne w Polsce”

Spółka Virtual Power Plant została partnerem konferencji „Wirtualne elektrownie i spółdzielnie energetyczne w Polsce”. Celem wydarzenia jest zgromadzenie ekspertów reprezentujących sektor energetyczny/OZE w celu wymiany doświadczeń w zakresie realizacji nowych inwestycji w zakresie energetyki rozproszonej. W Polsce zagadnienia te zyskały obecnie na znaczeniu, w związku z wejściem w życie kompleksowej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także planowanym wprowadzeniu rynku mocy w polityce energetycznej kraju. Podczas wydarzenia Grzegorz Nowaczewski - prezes VPPlant będzie moderatorem i uczestnikiem dyskusji panelowej…