VPPlant partnerem kongresu „Smart City – założenia i perspektywy”

28 marca w Warszawie odbędzie się kongres poświęcony tematyce inteligentnych miast w Polsce. W sesji plenarnej wydarzenia spółka Virtual Power Plant zaprezentuje innowacyjne usługi – Enabler DSR i OBEMS, optymalizujących zarządzanie energią i jednocześnie poprawiających jakość powietrza wewnątrz budynków. Prezes VPPlant Grzegorz Nowaczewski weźmie udział w panelu dyskusyjnym nt. nowych technologie jako istotnego elementu dynamicznego rozwoju miast.

Ogólnopolski Kongres „Smart City – założenia i perspektywy” jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci oraz decydenci…