Aktualności

Prezentacja projektu OHT podczas Seminarium Basenowego w Sobieszewie

VPPlant zaprezentuje wyniki dwuletnich prac badawczo-wdrożeniowych nad inteligentnym optymalizatorem układów wentylacji i utrzymania czystości wody na pływalniach. Prezentacja odbędzie się podczas XII Seminarium Basenowego, organizowanego przez Gdańską Fundację Wody w Sobieszewie, w dniach 21-23 maja.

Przedmiotem projektu są badania inteligentnego optymalizatora dla układów wentylacji w funkcji monitorowania potencjału tworzenia i usuwania z basenów szkodliwych substancji będących ubocznymi produktami procesu dezynfekcji wody. Projekt jest realizowany we współpracy z Państwowym Zakładem Higieny, Politechniką Poznańską oraz Wojskową Akademią Techniczną. VPPlant przedstawi wyniki pracy po 2 latach prowadzenia projektu oraz pierwszych próbach na obiektach rzeczywistych.

„Zamieniliśmy pomysł optymalizacji kosztów zużywanej energii i ciepła na obiektach sportowych w usługę, która adresowana jest głównie do samorządów dopłacających co roku nawet setki milionów złotych w skali kraju” – mówi Grzegorz Nowaczewski, prezes Virtual Power Plant. I dodaje: „W Polsce mamy około 800 basenów krytych finansowanych z budżetu gmin. W połowie 2016 roku Ministerstwo Zdrowia podniosło wymagania higieniczne obowiązujące na basenach do poziomu porównywalnego ze standardami w innych krajach europejskich. Wspomniane zmiany – to wyzwanie dla osób zarządzających pływalniami. Wspólnie z Państwowym Zakładem Higieny, dzięki pracy zespołu naukowców oraz inżynierów współfinansowanej przez NCBiR, udało się stworzyć innowacyjną technologię poprawiającą warunki higieniczne na basenach krytych – wychodzącą naprzeciw potrzebom rynku.”

OHT: kryte pływalnie bezpieczne dla zdrowia i zoptymalizowane energetycznieSeminarium Gdańskiej Fundacji Wody jest jednym z najważniejszych i najbardziej merytorycznych wydarzeń branży basenowej organizowanych cyklicznie w Polsce, skierowanym przede wszystkim do zarządców pływalni. VPPlant uczestniczy w seminarium już po raz trzeci. Tegoroczna odsłona poświęcona jest zagadnieniom związanym z prawidłowym dbaniem o stan techniczny zarządzanych obiektów, w tym zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego oraz efektywności energetycznej. Wśród prelegentów znajdują się przedstawiciele świata nauki, eksperci branżowi oraz praktycy.

*Projekt badawczy „Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych (OHT) – nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych” jest realizowany w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapisz

Nasze technologie

Uwalniamy potencjał budynków komercyjnych

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze informacje