VAS
VPPlant Value Added Services
VAS

Value Added Services

VPPlant Value Added Services

Dodatkowe usługi oferowane przez VPPlant pozwalają na efektywne wdrożenie rozwiązań w obszarze ECO, PPA i Energy Blockchain. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we wdrażaniu projektów energetycznych jesteśmy w stanie precyzyjnie odpowiadać na potrzeby klientów – nie tylko określać skalę wdrażanych rozwiązań ale również ich pilność oraz wskazać najbardziej podatne obszary związane z zarządzaniem energią.

 • Audyty energetyczne
 • Oceny efektywności energetycznej urządzeń
 • Analizy opłacalności inwestycji urządzeń
 • Audyty bezpieczeństwa sieci i podatności na cyberataki
 • Weryfikacja wartości inwestycji pod kątem audytu technicznego obiektów (technical due dilligence)
 • Doradztwo w zakresie nowoczesnej energetyki

Propozycja wartości modernizacji sieci dystrybucji energii elektrycznej opiera się częściowo na wykorzystaniu możliwości sterowania i komunikacji nowych technologii wytwarzania, magazynowania, dostarczania i zużycia energii w celu zaoferowania szerokiej gamy usług energetycznych o wartości dodanej odbiorcom detalicznym energii elektrycznej – na przykład:

 • Zaawansowane usługi zarządzania energią dla przedsiębiorstw i sektora publicznego
 • Zintegrowane usługi w zakresie rozproszonych zasobów energetycznych, które kompleksowo uwzględniają efektywność energetyczną, reagowanie na popyt, rozproszone wytwarzanie i magazynowanie energii
 • Usługi związane z pojazdami elektrycznymi (EV), takie jak stacje ładowania, zarządzanie flotą pojazdów oraz przechowywanie EV
 • Mikrosieci
 • Specjalne usługi związane z jakością
Dla kogo
Przedsiębiorstwa
Sektor publiczny
Budynki wielkopowierzchniowe
Zespoły budynków
Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty sportowe
Podmioty zarządzające flotami pojazdów elektrycznych
Zarządcy sieci
Nasze technologie

Uwalniamy potencjał budynków komercyjnych

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze informacje