PPA
VPPlant Power Purchase Agreement
PPA

Power Purchase Agreement

Czy wiesz, że

Umowa zakupu energii elektrycznej (Power Purchase Agreement – PPA) jest umową pomiędzy odbiorcami i wytwórcami energii. Zawierają oni umowę kupna-sprzedaży pewnej ilości energii, która jest lub będzie wytwarzana przez aktywa odnawialne. Umowy PPA są zwykle zawierane na okres długoterminowy, od 5 do 20 lat.

VPPlant Power Purchase Agreement

Do właściciela instalacji OZE należy jej utrzymanie, eksploatacja i sprzedaż energii w określonym punkcie dostawy. Właśnie w punkcie dostawy lub w punkcie przyłączenia instalacji do sieci energię przejmuje odbiorca korporacyjny. W niektórych krajach UE, np. w Belgii, regulacje zabraniają korporacjom kupowania energii w punkcie przyłączenia wytwórcy do sieci. Jednak z czasem, w myśl pakietu „Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków”, takie bariery administracyjne powinny zostać usunięte. Umowa PPA może zdynamizować budowę nowych mocy OZE. Deweloper ma bowiem gwarancję kupna energii przez odbiorcę, zazwyczaj przez okres spłacania kredytu. Dzięki temu projekt zyskuje miano bankowalnego, co zwiększa prawdopodobieństwo jego realizacji.

Jakie są benefity PPA?

Przede wszystkim – nie ma wymagań dotyczących kapitału początkowego, ponieważ instalacja jest własnością strony trzeciej. Korporacje mogą zaoszczędzić znaczące kwoty na kosztach energii przez cały okres obowiązywania umowy – podmioty mogą zapewnić sobie stałą cenę energii elektrycznej w długim horyzoncie czasowym. PPA może zostać podpisana z istniejącymi instalacjami, które przestały już otrzymywać wsparcie publiczne, co pozwala na wydłużenie okresu ich eksploatacji, z kolei budowa nowych instalacji OZE zmniejsza ślad węglowy przedsiębiorstwa. Co jednak najważniejsze, PPA pozwala na zakup dużych wolumenów energii elektrycznej w pojedynczej transakcji.

Jakie są ryzyka w PPA?

Umowy PPA są złożonymi kontraktami i często wymagają fachowego doradztwa a także poświęcenia znacznego czasu na analizy oraz konsultacje przed ich finalizacją. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza z wiatru i instalacji PV ulega wahaniom co w przełożeniu na warunki kontraktu wystawia strony na ryzyko niezbilansowań, czyli innymi słowami nadwyżek / niedoborów energii w danej chwili, które trzeba rozliczyć na rynku energii. Im większe różnice między profilem wytwórcy a profilem odbiorcy energii tym większa niewiadoma co do finalnej ceny w kontrakcie.

Rola VPP w kontrakcie PPA
  • Pomożemy przeprowadzić cały proces od analizy przez konsultację ze wszystkimi uczestnikami procesu aż do zarządzania kontraktem w okresie dostawy.
  • Ograniczymy ryzyka związane z bilansowaniem energii, zwiększając rentowność kontraktu PPA dla odbiorcy oraz wytwórcy energii
  • Dostarczymy narzędzia do interakcji między wytwórcą a odbiorcą energii.
Dla kogo
Spółki obrotu energią elektryczną oraz POB (Podmioty odpowiedzialne za bilansowanie)
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Korporacje
Przedsiębiorstwa przemysłowe
Spółki inwestycyjne, które koncentrują się na infrastrukturze
Niezależni producenci energii elektrycznej
Zarządzający aktywami energii odnawialnej
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i przedsiębiorstwa energetyczne, które chcą budować własne aktywa w zakresie energii odnawialnej
Fundusze infrastrukturalne inwestujące w energię odnawialną
Nasze technologie

Uwalniamy potencjał budynków komercyjnych

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze informacje