• Fundusze EU
  OHT
 • Fundusze EU
  oBEMS
 • NCBR
  Bridge Alfa
Fundusze EU

OHT

Projekt badawczy „Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych (OHT) – nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych” jest realizowany w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego./p>

rzedmiotem projektu są badania innowacyjnego urządzenia OHT – Inteligentnego optymalizatora dla układów wentylacji w funkcji monitorowania potencjału tworzenia rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych. Innowacja urządzenia OHT (produktowa i procesowa w skali międzynarodowej) oparta będzie na połączeniu bieżącego zarządzania wentylacją z procesami uzdatniania wody. To powiązanie miało miejsce tylko w sferze koncepcyjnej, ze względu na trudność bieżącego oznaczania THM.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 503 821,85 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 306 154,95 zł

Fundusze EU

oBEMS

Projekt badawczy „oBEMS (Office Building Energy Management System) inteligentna nakładka sprzętowo-programowa na systemy automatyki budynków biurowych, nowa metoda zarządzania komfortem oraz energią elektryczną, ciepłem optymalizująca na bieżąco wentylację, ogrzewanie, chłodzenie (HVAC) z wykorzystaniem multisensorycznej mapy komfortu” jest realizowany w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu są badania innowacyjnego układu oBEMS – inteligentnej nakładki sprzętowo-programowej na systemy automatyki budynków biurowych. oBEMS będzie optymalizatorem dla układów wymuszonej wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania (HVAC) w funkcji utrzymywania zadanego poziomu komfortu oraz redukcji wydatków na prąd i ciepło. Innowacja oBEMS (produktowa i procesowa w skali międzynarodowej) oparta będzie na połączeniu bieżącego zarządzania klimatem wewnętrznym w biurowcach z wykorzystaniem multisensorycznej mapy komfortu oraz nisko-inwazyjnej metody integracji z systemami typu BMS (Building Management System).

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dla prototypu nowego produktu: optymalizatora układów wentylacji w obiektach biurowych pod nazwą oBEMS. Innowacyjny system oBEMS łączył będzie nowatorskie podejście do monitorowania parametrów komfortu odczuwalnego przez ludzi przebywających w biurowcach (stworzenie narzędzia mapy komfortu) oraz sterowania układami HVAC w celu:

 • uzyskiwania redukcji zużycia energii elektrycznej i ciepła oraz oszczędności finansowych dzięki optymalizacji sterowania z uwzględnieniem cen energii (taryfy stałe, dynamiczne, rynku hurtowego SPOT) aktualnego obciążenia budynku,
 • utrzymania optymalnych parametrów jakości powietrza i odczuwalnego przez ludzi znajdujących się w pomieszczeniach biurowych – komfortu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 604 371,28 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 481 604,54 zł

NCBR

Bridge Alfa

Virtual Power Plant jest pierwszą spółką współfinansowaną w ramach organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) programu BRIdge Alfa.

 • BRIdge Alfa skierowany jest do pomysłów znajdujących się w fazie seed. W ramach programu powstało początkowo 10 wehikułów inwestycyjnych, które selekcjonują pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym i wspierają ich wejście na rynek dzięki zapewnieniu przejścia przez fazę proof of principle i proof of concept oraz wszystkich usług niezbędnych do przekształcenia w spin-off.
 • Jednym z wehikułów inwestycyjnych programu BRIdge Alfa jest StartVenture@Poland (SVP), stworzony przez Fundację StartUp Hub Poland oraz fundusz venture capital Giza Polish Ventures (GPV) przy wsparciu NCBiR. VPPlant otrzymała wsparcie w ramach wehikułu inwestycyjnego StartVenture@Poland.

 

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze informacje