ECO
VPPlant Energy & Comfort Optimizer
ECO

Energy & Comfort Optimizer

Czy wiesz, że

Ponad 40% energii w budynkach jest zużywane przez systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Ponieważ poprawa sterowania systemami HVAC może przynieść znaczne oszczędności energii, optymalne sterowanie systemami HVAC staje się coraz bardziej atrakcyjne.

VPPlant Energy & Comfort Optimizer

Ponieważ ludzie spędzają średnio ponad 90% czasu w pomieszczeniach zamkniętych, komfort cieplny jest ważnym czynnikiem w sterowaniu systemem HVAC. Na temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu mają wpływ systemy HVAC, oświetlenie, wentylacja naturalna, liczba osób przebywających w pomieszczeniu, obciążenie sieciowe oraz środowisko zewnętrzne, w tym temperatura zewnętrzna, promieniowanie bezpośrednie i rozproszone itd.

Standardowe systemy sterowania HVAC wykorzystują proste, stałe harmonogramy dla użytkowników, a algorytmy optymalizujące pracę urządzeń nie uwzględniają dynamiki zmian w otoczeniu budynku. W efekcie sterowania realizowane są często w oparciu o scenariusze i założenia przyjęte na etapie oddawania budynku do eksploatacji.

ECO bazuje na technologii ułatwiającej codzienne zarządzanie komfortem i obniżającej ślad węglowy przestrzeni użytkowych budynków. Dostarcza nowe algorytmy nadpisujące dotychczasową logikę automatyki budynkowej i dopasowuje sterowanie HVAC do warunków pogodowych, obciążenia przestrzeni użytkowych, zmiennych w czasie cen za media a także maksymalizuje auto-konsumpcję energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł.

Efektem stosowania ECO jest:
  • poprawa warunków komfortu odczuwanego przez użytkowników
  • oszczędności w eksploatacji urządzeń HVAC w tym koszty ich serwisowania
  • oszczędności w zużyciu mediów (energia el. ciepło, woda) a w konsekwencji obniżenie śladu węglowego budynków.
  • oszczędności w kosztach utrzymania budynku (niższe faktury za media)
Dla kogo
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Biurowce i zespoły biurowe
Przedsiębiorstwa przemysłowe
Kluby i obiekty sportowe
Wielkopowierzchniowe centra handlowe
Wielkopowierzchniowe hale magazynowe
Nasze technologie

Uwalniamy potencjał budynków komercyjnych

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze informacje