Aktualności

Historia lubi się powtarzać?

Taki tytuł nosi artykuł Grzegorza Nowaczewskiego opublikowany w najnowszym numerze znanego branżowego magazynu Real Estate Manager.

Kaszel, gorączka, duszności? – podobne pytania zadawane są przez służby medyczne chroniące wejścia do szpitali. Nie może to dziwić, bo każdy wchodzący do szpitala jest profilaktycznie traktowany jako potencjalnie stanowiący zagrożenie epidemiczne. Inaczej niż wcześniej działa rejestracja osób. Przy wejściach do budynków placówek służby zdrowia mierzona jest temperatura, szczegółowej ocenie zdrowia poddawani są pracownicy tych placówek i pacjenci. Czy podobne działania są wystarczające, żeby przeciwdziałać rozwojowi pandemii w trakcie gospodarczego odmrażania.

Wchodzenie w kolejną fazę cyklu koniunkturalnego po zmierzchu prosperity jest niczym nowym w historii cywilizacji. Brak poczucia bezpieczeństwa, pulsujące niepokoje mogą popchnąć cywilizację w stronę serii konfliktów na wielu płaszczyznach naszego życia. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, chociaż historia lubi się powtarzać. W naszym otoczeniu przecież sprawy dochodzą do trzeciego szeregu.

Historia lubi się powtarzać, warto zacząć od profilaktyki takiej jak przestrzeganie odpowiednich odległości między przebywającymi w budynkach osobami. Jednak w nowoczesnych budynkach przede wszystkim potrzebne jest wprowadzenie:

  • procedur kryzysowych i zasad postępowania w sytuacji, kiedy zidentyfikowane zostało zagrożenie epidemiczne;
  • aplikacji monitorujących na bieżąco stan zdrowia ludzi – najlepiej w sposób bezkontaktowy przy minimalnym udziale obsługującego takie aplikacji personelu;
  • nowej jakości monitorowania na bieżąco jakości i poprawy funkcjonowania systemów wymuszonej wentylacji. We wspomnianym wcześniej „trzecim szeregu” stoją dzisiaj pracownicy służba zdrowia, inżynierowie oraz wybitni naukowcy.

Zapraszamy do lektury artykułu w pełnej treści na łamach Real Estate Manager.

Nasze technologie

Uwalniamy potencjał budynków komercyjnych

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze informacje