Aktualności

HVAC w arsenale walki z pandemią

Wirus SARS-CoV-2, który wywołał globalną pandemię choroby określanej jako COVID-19, odcisnął w 2020 r. swoje piętno na niemal wszystkich dziedzinach życia – od gastronomii, po turystykę i handel detaliczny. Wśród dotkniętych konsekwencjami pandemii znalazła się branża nieruchomości. Zarządcy w ekspresowym tempie musieli wypracować procedury reagowania na stan zagrożenia epidemicznego. Już w maju 2020 r. IFMA (International Facility Management Association) opublikowała ogólnodostępny podręcznik dla obsługi technicznej budynków, oparty na zaleceniach amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób (CDC). Zalecenia organizacji dotyczą m.in. sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, zasad przygotowania i dystrybucji posiłków w lokalach gastronomicznych, kontroli dostępu do budynków, ale także sposobu działania systemów HVAC. O ile przywykliśmy już do widoku osób w maskach i rękawiczkach, zachowania odstępu w windach czy wszechobecnych dozowników środków dezynfekujących, nadal nie każdy zdaje sobie ze znaczenia poprawnego działania wentylacji dla powstrzymania rozpowszechniania się wirusa.

IFMA zaleca utrzymanie pracy systemów HVAC w okresie pandemii, dostosowując je zarazem do wymogów stanu epidemii. Ponieważ wirus roznosi się w postaci aerozolu, zalecane jest intensywne wietrzenie pomieszczeń z wykorzystaniem świeżego powietrza oraz odpowiednie dostosowanie i częstsza wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych. Konsultowani w Stanach Zjednoczonych eksperci zalecali nawet 3-6 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny – znacznie częściej, niż w normalnych warunkach. Oznacza to oczywiście wyższe koszty operacyjne, związane z koniecznością nawiewu i ogrzania powietrza, a przez to wzrost zużycia energii elektrycznej. Z drugiej strony, zapewnienie prawidłowego trybu pracy układów wentylacyjnych – przy równoczesnym wdrożeniu odpowiednich procedur bezpieczeństwa – pozwala na znaczące podniesienie bezpieczeństwa użytkowników budynków.

Rola VPPlant w walce z COVID-19

W marcu br. Bartosz Kwiatkowski, członek zarządu VPPlant, pisał:

Ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego wpłynie w znaczący sposób na charakter pracy obiektów handlowych.

Słowa te nabierają szczególnego wydźwięku po ogłoszeniu przez Ministra Zdrowia w dniu 17 grudnia trzeciego ograniczenia działalności obiektów handlowych w ciągu 9 miesięcy. W tym okresie zespół VPPlant wspierał zespoły obsługi technicznej Klientów poprzez:

  • kryzysową, bieżącą optymalizację nastaw automatyki budynkowej w celu dostosowania do sytuacji nadzwyczajnej,
  • zdalne wsparcie dla zespołów technicznych działających w warunkach obniżonych obsad kadrowych.

W szczególności, działania podejmowane przez nas w ścisłej zgodności z zaleceniami dobrych praktyk branżowych obejmowały:

  • Zapewnienie 100% nawiewu świeżego powietrza do wykorzystywanych w okresie pandemii przestrzeni, w tym wyłączenie recyrkulacji i odzysków obrotowych w centralach wentylacyjnych,
  • Monitoring parametrów temperatury i wilgotności w powierzchniach wspólnych i w lokalach najemców,
  • Wyłączenie lub ograniczenie wydajności pracy urządzeń HVAC w lokalach zamkniętych na mocy rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
  • Opracowanie planu i przeprowadzenie przewietrzeń w zarządzanych obiektach przy optymalnych warunkach pogodowych,
  • Tymczasowe obniżenie mocy zamówionej i przeprowadzanie kaskadowego załączania central wentylacyjnych w celu zapobieżenia przekroczeniom mocy,
  • Wyznaczenie stref przemieszczania się klientów w galeriach i utrzymanie odpowiednich dla użytkowników warunków jedynie w wydzielonej w ten sposób części obiektu – oraz dostosowanie pracy najbardziej energochłonnych urządzeń do faktycznych potrzeb użytkowników.

Przeprowadzone działania umożliwiały klientom zarówno optymalizację kosztów zużycia energii, jak i podniesienie bezpieczeństwa użytkowania budynków.

System oceny stanu zdrowia

VPPlant wprowadziła także dla zainteresowanych obiektów uzupełniającą usługę oceny stanu zdrowia – szybkiej, automatycznej weryfikacji osób wchodzących do biura pod kątem ryzyka występowania infekcji dróg oddechowych na podstawie kontroli kilku parametrów zdrowotnych. Usługa ta jest rozszerzeniem działań wprowadzanych w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego, takich jak dezynfekcja rąk, używanie maseczek ochronnych, pomiar temperatury i dostosowanie pracy wentylacji.

Zastosowanie obok standardowych procedur bezpieczeństwa usług VPPlant – zarówno w zakresie optymalizacji pracy systemów HVAC, jak i wdrożenia systemu oceny stanu zdrowia – stawia budynek w awangardzie najbezpieczniejszych obiektów na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego.

Nasze technologie

Uwalniamy potencjał budynków komercyjnych

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze informacje