Aktualności

10 marca: czy masz już strategię działań w dziedzinie redukcji emisji?

10 marca, w Dzień Mężczyzny, w życie wchodzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Historia raportowania niefinansowego jest już długa, ale dzisiejsza data jest przełomowa z perspektywy obowiązków raportowania instytucji finansowych – w tym funduszy inwestycyjnych. Od dzisiaj będą musiały bowiem obligatoryjnie ujawniać swoje emisje gazów cieplarnianych oraz postęp w ich redukcji.

Cała historia się zaczęła się przed dekadą, gdy pojawiły się postulaty dotyczące zobligowania przedsiębiorstw publicznych do działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Projekty takie jak Global Reporting Initiative oraz Carbon Disclosure Project działały w USA oraz w Europie już od lat na rzecz transparentności emisji CO2, a na nowojorskiej giełdzie pierwszy z indeksów opartych na wskaźnikach zrównoważonego rozwoju powstał już w 1999 r. Legislatorzy Komisji Europejskiej zgłaszając projekt o raportowaniu niefinansowym spotkali się z silnym wsparciem dla koncepcji ujawniania przez firmy śladu węglowego. W 2014 r. przyjęta została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, a konsultacje w sprawie raportowania emisji toczyły się dalej. Przełom przyniosły lata 2018 i 2019: pojawiły się wtedy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, oraz wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych w zakresie zgłaszania informacji związanych z klimatem.

Od raportowania wskaźników zrównoważonego rozwoju (ESG) dla publicznych spółek nie ma odwrotu, choćby ze względu na pozyskiwanie kapitału na projekty – w rosnącym stopniu banki rezygnują z finansowania projektów, które wykazują negatywny wpływ na środowisko. Typowym przykładem było wycofanie się wielu banków z inwestycji w budowę elektrowni węglowych.

Quo vadis?

Poprawa wartości wskaźników zrównoważonego rozwoju nabrała w ostatnich latach namacalnego znaczenia biznesowego i stopniowo na rynku kształtuje się konsensus dotyczący konieczności publikowania danych pozafinansowych w celu pozyskania i utrzymania inwestorów instytucjonalnych.

  • W 2019 r. na nowojorskiej giełdzie uruchomiona została nowa grupa indeksów zrównoważonego rozwoju w ramach rodziny S&P Dow Jones ESG (w tym Green Real Estate),
  • 33% kapitalizacji amerykańskiego rynku finansowego uczestniczyło w 2020 r. w indeksach zrównoważonego rozwoju (1.386 firm) – i odsetek ten stale rośnie,
  • 5,3% – o tyle lepsze wyniki w latach 2011-19 zanotował Stoxx Global Climate Change Leader Index wobec podstawowego indeksu amerykańskiej giełdy,
  • 60 spółek wchodzi w skład nowego indeksu polskiej Giełdy Papierów Wartościowych WIG-ESG,
  • 56 giełd przyjęło na świecie przyjęło wytyczne raportowania ESG dla notowanych spółek.
  • 10 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Rok 2021 przyniósł w Polsce nową falę zainteresowania projektami efektywności energetycznej. Do najważniejszych bodźców obserwowanego ożywienia, obok wejścia w życie od stycznia br. opłaty mocowej, zaliczamy właśnie nowe obowiązki raportowania w zakresie informacji związanych z ochroną klimatu.

Na koniec 2021 roku należy się przygotować na złożenie kompleksowego sprawozdania, które będzie obejmować:

  • emisje CO2 w ramach całego łańcucha wartości – od spalania paliwa w źródeł energii posiadanych przez firmę i w procesach technologicznych, po emisje pośrednie związane ze zużyciem zakupywanej energii, po emisje związane z transportem czy utylizacją produktów.
  • przychody i inwestycje w podziale na „zielone” i „brązowe” zgodnie z nomenklaturą Sustainable Finance,
  • ujawnienie ryzyk klimatycznych dla firmy, strategii i finansowania, wraz z analizą scenariuszową,
  • politykę klimatyczną spółki wraz z prezentacją realizowanych i planowanych działań w zakresie mitygacji zmian klimatu.
Nasze technologie

Uwalniamy potencjał budynków komercyjnych

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze informacje