Aktualności

Termometr na wejściu nie wystarczy

W grudniu 2020 r. pisaliśmy o roli poprawnego działania systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w walce z pandemią koronawirusa. Ale prewencja zakażeń zaczyna się wcześniej – od kontroli osób wchodzących do budynku.

Często w budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej spotykamy w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego pomiar temperatury ciała. W praktyce najczęściej pracownik recepcji mierzy wchodzącemu temperaturę manualnie, ręcznym termometrem bezdotykowym – lub też gość kontrolowany jest przez bramkę, która wykorzystuje tę samą technologię termograficzną. Pozwala to oczywiście na zasygnalizowanie troski o bezpieczeństwo użytkowników budynku oraz na szybką identyfikację osób ciężko chorych, z wyraźnymi objawami zakażenia, jednak metoda pomiarów termograficznych pozostawia wiele do życzenia. Wystarczy przeprowadzić mały test i zmierzyć sobie takim termometrem kilka razy temperaturę: z różnej odległości, w pomieszczeniu i na zewnątrz i pod różnymi kątami. Wyniki będą się istotnie różnić.

Czasami ta dokładność jest na wagę bezpieczeństwa wielu osób – tak jest szczególnie w przypadku jednostek ochrony zdrowia lub zakładów, które nie mają możliwości zastosowania modelu pracy hybrydowej, czy też placówek edukacyjnych. Każdy z nas spotkał się z sytuacją, kiedy ktoś rano czuje się dobrze, a w ciągu dnia rozwijają się objawy choroby – w przypadku COVID-19 może to oznaczać, że taka osoba zdążyła zarazić już współpracowników. Dlatego też Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRiR) we współpracy z VPP rozpoczął prace nad projektem innowacyjnej metody wykrywania zagrożeń epidemicznych, która ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się patogenów. W szczególności, nowa metoda ma pozwolić na bezdotykową identyfikację zakażeń w fazie bezobjawowej.

Planujemy opracowanie algorytmów wnioskujących, które z konkretnym prawdopodobieństwem określą czy dana osoba stwarza zagrożenie epidemiczne – pomogą wskazać osobę chorą na COVID-19 lub inną jednostkę chorobową. Prawdopodobnie opracowany system ekspercki pozwoli na typowanie zakażenia COVID-19 u pacjentów bezobjawowych lub takich u których jeszcze nie pojawiły się objawy chorobowe –

– podsumowuje cele wspólnego projektu HINS-19 prof. Brygida Kwiatkowska.

W trakcie etapu badań przemysłowych zostanie zaprojektowane i wykonane rozproszone laboratorium, wykorzystujące zestawy diagnostyczne zainstalowane i zbierające dane w wielu placówkach ochrony zdrowia. Określone zostaną współczynniki korelacji pomiędzy różnymi parametrami życiowymi oraz danymi dotyczącymi stanu zdrowia pacjentów, co pozwoli ocenić ryzyko wystąpienia zagrożeń epidemicznych. O unikalności projektu decyduje współpraca z placówkami medycznymi dysponującymi danymi chorych, którzy uczestniczą w tradycyjnym procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Analiza na bieżąco parametrów medycznych – uzyskiwanych z dokumentacji medycznej pacjenta wraz z wynikami badania bezdotykowego – pozwoli na opracowanie nowej metody przesiewowej do szerokiego zastosowania do wykrywania zagrożeń epidemicznych.

Istotnym elementem badawczym będzie wyodrębnienie anomalii – w wynikach badań laboratoryjnych i fizykalnych – które wynikają z choroby przewlekłej, jej leczeniem i/lub powikłaniami, i muszą być wyeliminowane przez system ekspercki jako nieistotne w diagnostyce zakażenia choroby zakaźnej. Ważnym aspektem prac będzie określenie takich objawów i zmian w badaniach, które w korelacji z wynikami badań metodami bezdotykowymi będą wskazywały na największe prawdopodobieństwo zakażenia, w tym zakażenia COVID-19.

Założyciel VPP oraz lider projektu HINS-19 Grzegorz Nowaczewski konkluduje:

Prawdopodobnie opracowany system ekspercki pozwoli na typowanie zakażenia COVID-19 u pacjentów bezobjawowych lub takich u których jeszcze nie pojawiły się inne objawy kliniczne. W tym celu w zbiorze pozyskanych danych wyodrębnione zostaną takie, które wykazują dodatnią korelację z późniejszym pozytywnym wynikiem badania w kierunku COVID-19. Powyższe prace pozwolą również na ocenę czułości i swoistości opracowanego systemu eksperckiego.

Nasze technologie

Uwalniamy potencjał budynków komercyjnych

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze informacje